Co nowego w ReSharper 2020.1  

W nowej wersji ReShaper wprowadzono nowe narzędzie do analizy przepływu danych dotyczącego wartości całkowitych w języku C#, lepszą obsługę funkcji zerowych trybów referencyjnych oraz nowych funkcji C++ 20. Ulepszona została także obsługa XAML oraz Unreal Engine, wprowadzono kilka nowych funkcji nawigacji oraz dodano możliwość komentowania w menedżerze lokalizacji. Dekompilator obsługuje teraz więcej funkcji C# 7.x i 8.0.  

    • Analiza przepływu danych wartości całkowitych C# - nowe narzędzie pozwala na śledzenie wykorzystania wartości całkowitych wewnątrz aplikacji. Ten tryb analizy cechuje się kontrolą zmianą wartości wszystkich wewnętrznych zmiennych lokalnych oraz weryfikacją poprawności wszystkich typowych operacji na tych zmiennych, tak aby wykryć ewentualne niepotrzebne fragmenty kodu.
    • Jeszcze lepsza obsługa C# 8 – twórcy programu stale rozwijają obsługę języka C# 8, w tej wersji przeprojektowano część programu, tak aby przygotować analizę kodu i inne funkcje takie jak refaktoryzacjia do obsługi zerowych typów (NRT).
    • Ulepszona obsługa XAML – w nowej wersji pojawia się wiele usprawnień i poprawek do obsługi XAML dotyczących WPF, Xamarin.Forms, UWP i Avalonia XAMLs. Dostępna jest także znacznie lepsza obsługa wniosków dotyczących danych kontekstowych oraz rozpoznawanie symboli w powiązaniach.  

Co nowego w ReSharper 2020.1  

Powrót